ไม่ได้รับความสะดวกและความเป็นธรรม  พบเห็นการทุจริตจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ  โปรดแจ้ง พ.ต.อ.ณรงค์เดช  ทัพพะจายะ  ผกก.สภ.เพ  โทร.092-4342567หน้าหลัก            ประวัติ             ผู้บังคับบัญชา             หน่วยงานในสังกัด               ระบบ รับ-ส่ง เอกสาร (Web Mail)  


ข่าวประชาสัมพันธ์สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์
และเป้าหมายหน่วยงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และ พ.ศ.2562


พ.ต.อ.ณรงค์เดช  ทัพพะจายะ
ผกก.สภ.เพ
แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ดาวน์โหลด
  เว็บไซต์แนะนำ
  หน่วยงานใกล้เคียง

  บริการประชาชน  สถานีตำรวจภูธรเพ  จังหวัดระยอง
  400/9 หมู่ 2  ถนน เพ - แกลง - กร่ำ
  ต.เพ  อ.เมือง  จว.ระยอง  21160
  โทร. 038-651111  โทรสาร. 038-653111
  E-mail : [email protected]